Trygghet ger fortsatt framgång?

Det talas en hel del om trygghet i samband med e-handel, och faktum är att det är någonting som prioriteras av såväl kunder som företag. Många butiker har gått långt för att kunna möta konsumenternas krav på trygghet och säkerhet i samband med sina beställningar, och det har på senare år även kommit märkningar i form av ”trygg e-handel” för att ge konsumenten en uppfattning om vad som minst är att förvänta även om många företag vill ge bättre service än den nivå som anges av ”trygg e-handel”. Svensk e-handel växer sig starkare för var månad som går. Dock kommer detta också med hård konkurrens och högt ställda krav.

För att vara ett bra alternativ för konsumenterna som möjligt, har många e-butiker valt att erbjuda flera alternativ vad gäller betalning av de produkter man köper. Förenklat skulle man kunna säga att det finns två falanger när det kommer till betalning. Alternativen är många, men det är faktura och kort som är de dominerande. De som föredrar faktura som betalning gör i regel så för att man upplever detta som ett tryggt alternativ. I och med att man hinner få sina varor innan betalning, är det istället säljaren som får ta risken istället för att köparen gör detta.

Undersökningen som ligger till grund för dessa fakta har försökt ta reda på hur det kommer sig att man väljer ett specifikt alternativ som konsument. När det kommer till metoden: faktura, är det som sagt just säkerheten som är viktig enligt 84 procent av de tillfrågade. De som väljer kortbetalning är fullt överännes om att detta kanske inte erbjuder den största säkerheten, men menar att det viktigaste är att det är enkelt.

79 procent uppger detta som skäl till att de väljer kortbetalning, medan bara 24 procent väljer detta för att det innebär säkerhet. Ser vi åter på gruppen som valt faktura som betalningsmodell, är det bara 21 procent av dessa som gör det för att det känns enkelt. Kanske behöver man som företagare på internet börja tänka på att det finns flera olika typer av konsumenter och att det inte finns en lösning som fungerar lika bra för alla.

I samma undersökning försökte man redogöra för vad det är som gör att kunder känner trygghet. Det visade sig att många ser antalet varierade betalningssätt som en viktig faktor. Detta skulle kunna vara en fingervisning åt de e-butiker som vill behålla sina kunder och vinna fler. Generellt för de två betalningsmodeller vi talat om, är att nästan ingen i grupperna väljer ett visst betalningssätt för att det är billigast. Kanske räknar vi med en viss prissättning för betalningstjänsten även om det självklart är någonting som inte uppskattas.

Powered by WordPress